Zdenka Lindič Ariella, Archinetova ul. 5, 1000 Ljubljana-Fužine
GSM 041 788 719 • Email: ariella.lindic@gmail.com
 

 

Članek objavljen v Financah 24. nov. 2006

ALTERNATIVNE METODE

Z avatarsko metodo do osebnostne preobrazbe

Vsi ljudje si želimo, da bi bili srečni, zdravi, uspešni in bogati. Da bi to dosegli, moramo spoznati naravo okrog sebe, svojo notranjo naravo, kozmične zakonitosti in svoje življenjsko poslanstvo, pravi Zdenka Lindič Ariella avatar mojstrica.

To pomeni, da delujemo z izvorno notranjo voljo in močjo, da smo do sebe, soljudi in narave ljubeči, sočutni, vztrajni, samozavestni, ustvarjalni in da s svojim delovanjem ustvarjamo dober zgled, ter znamo ustvarjati pozitivno atmosfero, kjerkoli se pojavimo. Do zastavljenih ciljev si lahko pomagamo z avatarsko metodo, ki je izjemno učinkovit sistem za osebnostno preobrazbo.

 

Prebudimo svoj pravi jaz
Zdenka Lindič Ariella razlaga, da moč avatarskega gradiva izhaja iz temeljnega načela, ki vlada stvarstvu. Tako fizično vesolje kot tudi osebna zavest izhajata iz navzočnosti, ki je ni mogoče določiti in nima razsežnosti. Ne da se je meriti, določiti ali opisati. Poimenujemo jo zavestnost, vir življenja ali čista bit. Z enostavnimi avatarskimi vajami dvignemo na površje naš izvorni jaz, ki presega vse zamisli, ki smo si jih oblikovali o sebi in svetu.

Velika moč podzavesti
Avaterska metoda izvira iz ZDA. Avtor metode je Harry Palmer. Metoda temelji na spoznanju, da imajo podzavestni »programi,« ki so rezultat naših prepričanj, stališč in predstav, veliko moč in določajo način našega delovanja. Dobesedno ustvarjajo in pritegujejo v naše življenje dogodke in ljudi. Kdor s svojim življenjem ni zadovoljen, mora spremeniti negativne programe, moteče misli in občutke, ter jih nadomesti s programi, ki so usklajeni z njegovimi cilji.

Primerno tudi za poslovneže
Avatarska metoda je primerna za vse, ki so doživeli travmatične življenjske izkušnje, nasilje v družini, smrt ljubljene osebe, ločitve in prevare. Ker so jim neprijetni dogodki iz preteklosti povzročili duševne rane,ki so povzročile zmanjšan pretok življenjske energije, se sedaj težje znajdejo v družbi, težje premagujejo stres, so kronično utrujeni, nervozni in občutijo telesne napetosti in bolečine. Metoda je še posebno priporočljiva za tiste, ki bi radi dosegli poslovni uspeh, vendar nenehno doživljajo ovire na poti do uspešne kariere. Ariella jo priporoča tudi uspešnim poslovnežem, saj so ti nenehno izpostavljeni stresnim situacijam. Zaradi pomanjkanja časa, imajo težave pri vzpostavljanju kvalitetnih intimnih razmerij, imajo površne odnose s svojimi otroki in zato doživljajo pogosto osebnostne krize.

Iz labirinta negativnih čustev
In kje je rešitev? Avatarski mojster posamenika spretno vodi skozi labirint negativnih čustvenih stanj, tako, da se začne zavedati posameznih podzavestnih miselnih in čustvenih vzorcev, jih ponovno podoživi brez obsodb ter jih tako nevtralizira. Z eno terapijo lahko nevtraliziramo tudi večje število negativnih občutkov in jih zamenjamo s pozitivnimi miselnimi in čustvenimi vzorci, katere uskladimo z željami in cilji posameznika tako, da jih dobesedno vcepimo v podzavest posameznika, razlaga Ariella.

PRIMER

Po terapiji kot prerojeni
Klientka pride na terapijo, ker vsakodnevno doživlja nekorekten odnos nadrejenega napram nje. Zaradi tega se počuti užaljeno, prizadeto in manjvredno. Terapevtka ji pomaga, da ozavesti vsak občutek posebej in ga ponovno podoživi brez odpora, tako, da ozavesti tudi kje v telesu se moteča energetska polja posameznega čustva nahajajo. Ponavadi so to telesna področja, kjer oseba doživlja, napetosti in bolečine. Tekom terapije pride klientka do spoznanja, da je ta čustva doživljala v otroštvu. Ker so bila vgrajena v strokturo njene zavesti, je avtomatično pritegnila v svoje življenje človeka, ki je s svojim ravnanjem omogočil, da so se nezavedni vzorci v njeni podzavesti okrepili, vzporedno s tem, pa se je njena življenjska energija izčrpavala in je bila zato kronično utrujena. Po končanem procesu s klientko skupaj oblikujeva miselni vzorec, » SEM MOČNA,ODLOČNA IN SAMOZAVESTNA OSEBA«Ta vzorec ji je omogočil, da se je napram nadrejenega počutila odločno, močno in samozavestno. Z avatar metodo sva ga vcepili v njeno zavest. Ko se je naslednjega dne srečala z nadrejenim, je bila presenečena, ker se je ob njem počutila usklajeno z vgrajenim miselnim vzorcem, medtem, ko se je njen nadrejeni počutil zmedeno, saj je začutil, da pred njim stoji odločna samozavestna mlada dama, ki ve kaj hoče pravi Zdenka Lindič Ariella. 

Članek objavljen v reviji ZDRAVJE

"Zdravje je naša odločitev"

Zdravje je stanje v katerem se tako telesno kot duševno počutimo sproščeno, brez telesnih in fizičnih bolečin, smo polni novih idej, ki nam dvigujejo vitalno življenjsko energijo, smo optimistični, znamo se veseliti življenja, znamo biti hvaležni za to kar nam nudi življenje, znamo se veseliti vsakodnevnih opravil, imamo ustvarjalen odnos do svojega dela, o sebi imamo zgrajeno pozitivno samopodobo, znamo ustvarjati ljubeče, razumevajoče in iskrene odnose, smo v harmoniji z vsem kar nas obdaja, sposobni smo sproti ozavestiti in nevtralizirati negativne občutke.

 

Kolikor ste neprestano utrujeni, imate slabo spanje, nimate apetita, vas zapušča spomin, ste neprestano slabe volje, na življenjske situacije zelo počasi odreagirate, ste polni napetosti in bolečin ste bolni oziroma ste v veliki nevarnosti, da zbolite.

Živimo v času, ki nam omogoča, da se začnemo zavedati, neverjetnih notranjih potencialov, ki jih imamo kot človeška bitja. Vedno bolj nam je jasno, da naše misli, navade, predstave in občutki, vplivajo na to kaj se nam dogaja v življenju. V naše življenje pritegujejo ljudi in situacije. Kolikor s svojim življenjem niste zadovoljni, imam za vas dobro novico. Vi lahko svoje življenje popolnoma spremenite. Potrebna je zato le vaša odločitev.

Da bi to dosegli, si boste morali za sebe vzeti čas. Priporoča, da si naredite plan, po katerem boste potrpežljivo, vztrajno korak za korakom spreminjali sebe. Rezultati vašega delovanja vas bodo bogato nagradili.
Preden se lotite izdelavo plana, priporočam, da ozavestite vzroke zaradi katerih s svojim življenjem niste zadovoljni. Pri tem vam lahko pomagajo ustrezni strokovnjaki in strokovna literatura.

Plan za osebnostno preobrazbo

V današnjem času obstaja veliko načinov s katerimi si lahko pomagamo. Za nekoga, ki je na začetku svoje razvojne poti, lahko to predstavlja veliko zmedo. Iz svoje izkušnje predlagam, da svoj program zastavite z :

- energetskimi vajami
- dihalnimi vajami
- spreminjanjem miselnih in čustvenih vzorcev
- čiščenjem čustvenih travm
- zdravo prehrano
- masažami
- meditacijami in molitvami
- redne aktivnosti v naravi
- organiziranjem dela, ki vas poživlja in izpolnjuje
 


Da bi bili pri svojih prizadevanjih uspešni je pomembno, da program, ki si ga zastavite izvajate redno. Pri tem si lahko pomagate tako, da se udeležite določenih tečajev in delavnic, kjer si boste pridobili potrebno znanje in navade. Prav tako boste na tečajih spoznali osebe, ki se enako kot vi prizadevajo za boljšo kakovost življenja. Povečal se vam bo krog pozitivnih prijateljev in znancev, zaradi katerih boste lažje vztrajali na vaši poti preobrazbe. Spoznali boste nove življenjske priložnosti, ki vam bodo obogatile vaše življenje.

Nevtraliziranje stresa v vitalno življenjsko energijo

Zaradi hitrega tempa življenja in ker danes predstavljajo medsebojni odnosi doma in na delovnem mestu velik problem, danes velika večina ljudi doživlja dnevne strese. Negativne emocije, ki se pri tem pojavijo blokirajo pretok vitalne življenjske energije skozi energetske kanale, kar ima za posledico, da se mišice samodejno skrčijo in se tako zmanjša prekrvavitev celotnega telesa. Da bi vzpostavili normalno delovanje psihofizičnih funkcij si lahko pomagamo tako, da ozavestimo negativne emocije; strah, jeza sovraštvo, zamere, i.t.d., ki so se pojavile in jih s trebušnim dihanjem predihamo. Tako jih nevtraliziramo in jih zamenjamo s pozitivnimi občutki, kateri imajo tendenco, da nas širijo, zato se avtomatično sproščamo, pridobimo si občutek svobode in avtomatično postanemo optimistični.

Ker se velika večina ne zaveda svojih napetosti n nepravilnega dihanja priporočam, da se udeležijo tečaja joge, refleksne masaže ali tečaja japonske masaže zen shiatsu, kjer si bodo naučili zaznavati pretoka življenjske energij, z energetskimi vajami bodi sprostili napetosti v mišicah z globinsko sprostitvijo bodo nevtralizirali dnevne strese, kot tudi čustvene travme iz preteklosti.
Članek objavljen v reviji ZDRAVJE, marec 2007

"OSEBNOSTNA preobrazba:
Pozitivno programiranje"Piše Andreja Paljevec

Čedalje hitrejši tempo življenja terja svoj davek in se pogosto kaže v kronični utrujenosti, napetosti, nezadovoljstvu in drugih bolezenskih tegobah. Ljudje iščemo različne načine, da bi si povrnili energijo, se znali izogniti stresu in spoprijeti z vzorci, ki nam preprečujejo, da bi bili zadovoljni, uspešni in zdravi. 

Zdenka Lindič - Ariella, zen šiatsu terapevtka, učiteljica joge in avatar mojstrica že vrsto let poučuje različne tehnike, s katerimi lahko blažimo stres, krepimo energijo ter uspešno premagujemo življenjske težave. K njej prihajajo ljudje, ki niso več kos vsakodnevnemu stresu in jih pestijo utrujenost, malodušje in bolečine v hrbtenici ... "Negativna čustva, ki jih sproži stres, ovirajo pretok življenjske energije po energijskih kanalih (meridiani). Ko se mišice zaradi negativnih čustev samodejno skrčijo, se zmanjša prekrvitev celotnega telesa. Da bi vzpostavili normalno psihofizično delovanje, moramo najprej ozavestiti negativna čustva: strah, jezo, sovraštvo, zamere in jih z globokim trebušnim dihanjem predihati. S tem jih nevtraliziramo in zamenjajo s pozitivnimi občutki, ki širijo, sproščajo in vlivajo občutek svobode ter optimizma," pojasnjuje terapevtka, ki si sama obnavlja energijo z meditacijami, sprehodi v naravo, plavanjem, redno vadbo joge in neutrudnim raziskovanjem skrivnosti življenja.

Pot do preobrazbe

"Zdravje je naša odločitev in ko se obrnejo ljudje k meni po pomoč, je polovica že storjenega, ker vem, da so pripravljeni stopiti na pot osebnostne preobrazbe,” pravi Ariella, ki opredeljuje zdravje kot stanje brez bolečin, ko smo telesno in duševno sproščeni, polni novih idej, ki nam prebujajo življenjsko energijo, optimistični, se znamo veseliti življenja in biti hvaležni za to, kar nam nudi. Imamo ustvarjalen odnos do dela in pozitivno samopodobo, znamo ustvarjati ljubeče, razumevajoče in iskrene odnose ter smo ubrani z vsem, kar nas obdaja. Do notranje harmonije in zdravja ljudem pomaga s svetovanjem, masažami in sestavo načrta za osebnostno preobrazbo, ki vključuje energijske vaje, dihalne vaje, ozaveščanje in spreminjanje miselnih in čustvenih vzorcev, zdravo prehrano, meditacije in molitve, redne dejavnosti v naravi in opravljanje izpolnjujočega dela.
Podporo jim nudi tudi z raznimi tečaji in delavnicami, na katerih naj bi udeleženci pridobili koristna znanja in zdrave življenjske navade. Na tečajih joge, refleksne in japonske masaže zen šiatsu, avatar se udeleženci med drugim naučijo zaznavati pretok življenjske energije, kje potekajo energijski kanali, kje so akupunkturne točke, ki so vrata za vstop energije v naše telo, refleksni predeli na stopalih, dlaneh, trebuhu in hrbtu ter si zato pridobijo občutek za zaznavanje energijskih ovir in se naučijo jih sprostiti, da energija znova steče skozi telo.

Protistresno dihanje

"Pomembno je, da razgibavamo telo, da postane pretočno. Joga je sistem, star več tisoč let, ki prihaja iz Indije. Stari modreci so z opazovanjem prišli do spoznanj, katere vaje najbolj vplivajo na določene dele telesa, organe in duševno počutje. Danes so s sodobno tehnologijo do podobnih spoznanj prišli tudi znanstveniki."
Zdenka Lindič pri svojem delu ugotavlja, da ima večina ljudi s čustvenimi težavami nepravilne dihalne navade. Zaradi negativnih čustev, ki so posledica čustvenih in telesnih travm, naj bi imeli oviran pretok življenjske energije. Negativna čustva krčijo telo in mišice, ovirajo krvni obtok in zato organi in deli telesa ne dobijo dovolj hranljivih snovi ter življenjske energije. Razvijejo se kronična utrujenost in bolezni. Naučiti se moramo pravilnega jogijskega dihanja s trebuhom in prsnim košem ter z vršički pljuč. Večina ljudi namreč diha pretežno samo z vršički pljuč, kar pomeni, da vnašajo vase zelo malo življenjske energije in zato 'životarijo'. "Dih pomeni življenje. Je vez med življenjem in smrtjo. Površno dihanje pomeni slabo kakovost, globoko dihanje pa dobro kakovost življenja. Če hočemo pravilno dihati, moramo najprej globoko izdihniti, da bomo potem tudi globoko vdihnili," pravi terapevtka in doda še eno zanimivost. “Kadar dihamo plitvo, takrat razmišljamo in nam deluje samo analitični logični del možganov, ko pa dihamo s trebuhom, tudi občutimo. Čutenje je izjemno pomembno, saj z njim bolj celovito doživljamo svet okrog sebe. Če imamo čutno inteligenco, je naše življenje veliko bogatejše, stvari hitreje in učinkoviteje opravljamo, smo bolj ustvarjalni in imamo tudi bogatejše medsebojne odnose. Človek, ki želi biti celovit in uravnovešen, bi moral delovati tako s čutno kot z logično naravo."

'Stanje popolnosti'

Kot avatar mojstrica Zdenka Lindič - Ariella veliko pozornosti namenja tudi duševnosti in pomaga ljudem, da odkrijejo svoje izvirne ustvarjalne zmožnosti ter razvijajo tako imenovano čustveno inteligenco. Meni namreč, da vedno več ljudi ne izkorišča vsega, kar jim življenje ponuja, ker so izgubili stik s svojim izvorom. "Ljudem, ki pridejo po nasvet, pojasnim, da je vse, kar se dogaja z njimi, posledica njihovih prepričanj, stališč, predstav, navad, ki so si jih pridobili v svoji preteklosti v družini, šoli, v okolju, kjer so živeli.
 Če z življenjem nismo zadovoljni, je najprej potrebna odločitev za spremembo. Dosežemo jo tako, da se začnemo zavedati svojih negativnih čustev in poskušamo ugotoviti, kaj jih je povzročilo. Za vsakim čustvom je misel. Negativna misel izzove negativni občutek in negativno energijo, pozitivna misel pa pozitivni občutek in energijo.
 Če želimo v življenju uspeti, moramo najprej vzpostaviti pozitiven odnos do sebe in okolice. Največji napredek bomo dosegli, če bomo spremenili svoje miselne procese. Vse druge tehnike, masaže in vaje, so samo pripomočki, da si telesno opomoremo. Ko nam to uspe, tudi ne potrebujemo več toliko telesnih vaj in masaž. To omogoča tehnika avatar za osebnostno preobrazbo, ki v prevodu pomeni prispeti v stanje popolnosti,” pojasnjuje terapevtka Ariella.
Metodo Avatar je leta 1987 prvič predstavil Američan Harry Palmer. Napisal je dve deli, Živeti po svoji volji in Prebujenje, ki sta izšli tudi v slovenščini. Naša sogovornica ugotavlja, da metoda avatar pri posamezniku zelo dobro razvija čustveno inteligenco in logiko. Vrh tega pripomore, da lahko na svoje življenje pogledamo iz različnih zornih kotov in tako za svoje težave hitro odkrijemo najboljše rešitve.

 

Kakšen je recept za uspeh?

"Uspešni ljudje izžarevajo notranji mir, srčnost, odločnost, zaupanje in zdravje. Uspešni so zato, ker imajo močno razvito intuicijo, mislijo v pozitivnih slikah, ki jih namagnetijo s pozitivnimi občutki. Pomembno je, da v podzavest vcepimo pozitiven program, ki bo samodejno pritegnil v življenje ljudi in okoliščine, katere pomagajo pri uresničenju cilja. Če se pojavijo dvomi, strahovi in nemoč, jih po avatar metodi ozavestimo, izničimo (diskreiramo) in zamenjamo s pozitivnimi. Avatar metoda nas usposobi, da zavestno začnemo ustvarjati v življenju pozitivne življenjske izkušnje", zagotavlja Zdenka Lindič Ariella.

 Predavanje v knjižnici Fužine, 9. april 2010

POSTANIMO KREATOR SVOJEGA ŽIVLJENJA
Osvobajanje čustvenih travm

 

ALI STE TUDI VI NAVELIČANI DOŽIVLJATI  ŽALOST, JEZO IN OSAMLJENOST

SE TUDI VI BOJITE PONIŽANJ, REVŠČINE, STARANJA IN BOLEZNI

VSE TO KAR DOŽIVLJATE,  JE REZULTAT VAŠIH  ČUSTVENIH TRAVM, KI STE JIH DOŽIVELI   V PRETEKLOSTI

 

Živimo v času velikih družbenih sprememb, katere neprestano vplivajo na nas. Da bi lahko življenjske izzive uspešno premagovali, moramo v sebi prepoznati miselne programe, ki so rezultat vzgoje, izobraževanja, navad, in čustvenih travm, ki smo jih doživeli v preteklosti.
Naši občutki so najhitrejša pot za reševanje čustvenih travm iz preteklost, oziroma kreiranja takšnih miselnih vzorcev , s katerimi bomo uspešno pritegovali v svoje življenje življenjske situacije in osebe, ki nam bodo pomagale reševati naše probleme in uresničevati zastavljene cilje. Da bi bili pri tem uspešni je modro, da uporabljamo najnovejša spoznanja o tem, kako vplivajo na naše življenje programi, s katerimi je opredeljen naš um in postopke s katerimi izbrišemo moteče travme ter načine s katerimi si ponovno pridobimo nazaj izvorno notranjo moč in mir, ki sta pogoj za srečno življenje.

Vse kar obstaja, obstaja  zaradi brezmejne zavesti, ki se je manifestirala v tisočerih oblikah – kreacijah. Tudi človek je le  ena izmed kreacij te  zelo subtilne energije,  Vse kar je zavest ustvarila je bilo ustvarjeno po univerzalnih zakonih. Torej, če želimo biti srečni, zdravi in uspešni, moramo tudi mi pri svojem delovanju te zakone upoštevati. 
Izvorni zakoni so: ljubezen, sočutje, mir, zaupanje, dajanje in sprejemanje.

Zavedanje je zelo subtilen nivo energije, s katero smo direktno povezani z brezmejno kozmično zavestjo. V kolikor imamo zelo razvito zavest, nam to pomaga, da bolj jasno vidimo kaj se dogaja v nas in okrog nas, obenem nam pomaga, da se bolje zavedamo izvornih kozmičnih zakonov. Če se po njih ravnamo, postanemo avtomatično bolj srečni , zdravi in uspešni           
Vse kar obstaja okrog nas vključno s človekom, je rezultat kreacij brezmejne kozmične zavesti. Človek je zavestno bitje, zato je ključ za spremembo vašega življenja v zavedanju.

Da bi bili v svojem življenju uspešni, si moramo povrniti izvorno notranjo voljo in moč . 
To pa dosežemo tako, da se osvobodimo čustvenih travm, ki smo si jih pridobili tekom življenja.                                        

Danes vam bom predstavila metoda s katero lahko vplivate na  svoje življenje in tako začnete zavestno vplivati na:

 • fizični nivo
 • čustveni nivo
 • mentalni nivo

-    duhovni nivo

Obstajajo različna prepričanja in sicer: OSEBNA IN KOLEKTIVNA

Osebna prepričanja so rezultat vzgoje staršev, učiteljev in vzgojiteljev, življenjskega okolja, verske vzgoje, oz. zavistjo od tega kakšna stališča smo zavistno zavzeli o:
     -   o sebi , o denarju, o sposobnostih, o odnosih. o telesu, o spolnosti, o verski  in politični pripadnosti

Kolektivna prepričanja so prepričanja katere zastopa večja skupina ljudi kot so: verske, rasne, nacionalne, politične in filozofske skupine, društva, Kolektivna prepričanja so težje razgradljiva zato, ker jih energetsko hrani večje število ljudi. Če se jih kot posamezniki lotimo nevtralizirat bomo za njihovo razgradnjo rabili več potrpežljivosti in vztrajnosti.

Večina naših prepričanj se ne zavedamo. ker se nahajajo v naši podzavesti. Da bi jih spoznali moramo raziskati podzavest. Pri tem nam pomaga, če izpolnimo osebnostni profil  oziroma, da se poglobimo v sebe in gremo v  tisto smer kjer doživljamo odpor, oziroma nas je strah. Ta postopek nas pripelje direktno v izvor iz katerega je nastal problem. Pri tem nam je v veliko pomoč vodstvo izkušenega terapevta.

V kolikor  dalj časa usmerjamo pozornost na določena prepričanja ali čustvena stanja, tako ustvarjamo energetska polja imenovane identitete. Identitete so lahko tako močna energetska polja, da kot magnet pritegujejo k nam to kar izžarevamo.

Kreacije  lahko obstajajo na duhovni ravni ali na fizični ravni. Lažje se je osvoboditi tistih kreacij, ki obstajajo na duhovni ravni, ( ideja, prepričanje,   nap. Jaz sem nemočna oseba, jaz sem nesamozavestna oseba, jaz sem osamljena oseba, jaz sem ogrožena oseba, jaz sem prestrašena oseba ……)   kot kreacij ki so se že manifestirale v fizični realnosti. ( propadli posli, ločitev, izgradnja hiše na napačnem kraju, sovražni odnosi )

Da bi uspešno uresničevali svoje zastavljene cilje – kreacije moramo zavestno prebuditi in okrepiti v sebi ČUSTVENO INTELIGENCO, POZORNOST, NOTRANJO VOLJO IN MOČ, VZTRAJNOST, POTRPEŽLIVOST, ODGOVORNOST

ČUSTVENA INTELIGENCA je sposobnost  vživeti se v določen občutek ali kreacijo

Imamo pozitivne in negativne občutke

POZITIVNI OBČUTKI : imajo obliko. So svetle barve se širijo in so lahki. Omogočajo nam, da smo ustvarjalni. komunikativni, sproščeni. odprti.Gibljemo in počutimo se lahkotno in svobodno. Naravno smo srečni.
NEGATIVNI OBČUTKI : imajo obliko, so temne barve in se krčijo. Doživljamo jih kot zelo obremenjujoče, zaradi česar se počutimo napete, težko ustvarjamo in se težko gibljemo in mislimo.

 

VOLJA je NOTRANJA MOČ, ki nam pomaga, da lahko nadzorujemo svoja prepričanja, občutke in dejanja ter tako  sprejemamo pozitivne odločitve.

POZORNOST JE USTVARJALNA ENERGIJA  ZAVESTI  IN JO LAHKO NADZIRAMO Z VOLJO
Ko nam nekaj vzbudi pozornost nas začne to zanimati. Tisto čemur posvečamo pozornost postane naša resničnost.
Bolj ko posvečamo pozornost svojim pomanjkljivostim ( manjvrednost, pomanjkanje, nemoč, osamljenost, jezo, zamere, sovraštvo,strahove……..bolj ti občutki rastejo in vplivajo negativno na naše življenje
Bolj ko usmerjamo pozornost na pozitivne občutke ( mir, ljubezen, blagostanje. zaupanje, samozavest ) bolj se počutimo srečne in uspešne

Če smo pozorni na nasilje,bolezen,strah,  DOŽIVLJAMO nasilje, bolezen. strah.
    ----- » -----      na proces zdravljenja      DOŽIVLJAMO  vedno boljše zdravje in ozdravitev

ČUSTVA IN POZORNOST
Bolj ko do nečesa čutimo ODPOR (do neiskrenost, do prevar, do manipulacije, šibkosti…..)oziroma si nekaj ŽELIMO ( blagostanje, ljubezen, mir, spoštovanje…….) bolj smo na to pozorni.
V kolikor naša pozornost dalj časa obtiči v določeni kreaciji oziroma občutku
 Se s to kreacijo tako močno poistovetimo, da dobesedno postanemo ta kreacija. Tako ustvarimo IDENTITETE  jaz sem   …………………………- EGO.  
Identitete nas močno opredeljujejo in v nas ustvarjajo močna energetska polja, ki pritegujejo k nam situacije in osebe, ki se istovetijo z našimi identitetami .

V kolikor dalj časa doživljamo določene občutke, ti občutki ustvarjajo v nas identiteto. Identitete so lahko tako močna energetska polja, da kot magnet pritegujejo k nam to kar izžarevamo.

 

Glede na identiteto ste lahko:

Glede na čustvena stanja

 • prestrašena, žalostna, jezna, depresivna, zamerljiva, prizadeta, osamljena, žrtev, rešitelj, ljubosumna, nemočna, zakomplicirana, prizadeta, neuspešna, nemočna, manj vredna, prestrašena…..
 • ljubeča, samozavestna, pogumna, iskrena, razumevajoča, sproščena, svobodna,

Glede na delo ki ga opravljate

 • učitelj,miličnik, zdravnik , vojak, kmet, gospodinja, frizer, znanstvenik … 

                      

Da bi spremenili svoje življenje moramo spremeniti stališča do tega kar se nam dogaja v življenju.                          

Zavzamemo lahko:     -pozitivno stališče do življenja
                                      -negativno stališče do življenja
                                     -nevtralno stališče do življenja

V kolikor se dalj časa doživljamo določene občutke, ti občutki ustvarjajo v nas identiteto. Identitete so lahko tako močna energetska polja, da kot magnet pritegujejo k nam to kar izžarevamo. 
       

MISELNA PREDSTAVA = PREPRIČANJE + OBČUTEK = ENERGETSKO POLJE

Miselne predstave zelo močno vplivajo na to kako se bomo čustveno odzvali v določenih življenjskih situacijah, od njih je odvisno kakšne dogodke, situacije in osebe bomo pritegnili v svoje življenje. Miselne predstave so rezultat prepričaj ki so jih imeli oz. jih še imajo naši starši, učitelji, vzgojitelji, okolja v katerem smo živeli oz. sedaj živimo, političnega in verskega prepričanja.

V kolikor dalj časa doživljamo določene občutke, ti občutki ustvarjajo v nas identiteto. Identitete so v nas močna energetska polja in kot magnet pritegujejo k nam to kar izžarevamo.
                             
Navade in razvade so seštevek različnih prepričanj.
Star slovenski pregovor pravi  "navada je železna srajca"

 -imamo pozitivne navade – skrb za red in čistočo, skrb za pozitivno samopodobo, zmernost v pitju in prehranjevanju, druženje s pozitivnimi ljudmi,
reden kontakt z naravo – sprehodi, kolesarjenje, meditacije, molitve, i.t.d.

 -negativne razvade
 - odvisnosti od: - alkohola, mamil, hrane, nakupovanja, čustev, spolnosti, odnosov, spanja,..
                             
Da bi bili v življenju zdravi, srečni in uspešni, moramo ozavestiti naša prepričanja in predstave, ponovno brez odpora občutiti stare čustvene travme in jih nevtralizirati.

NIVOJI ČUSTVENIH STANJ

 • zavest, podzavest in nadzavest
Nevtralizacija čustvenih travm   z zavedanjem  pozabljenih podzavestnih miselnih in čustvenih programov s sprejetjem odgovornosti za vse slabo kar se nam je dogajalo v življenju, ne glede na to, da vemo da so nam travmo povzročili drugi ljudje do življenja sprejmemo nove odločitve tako, da sprejmemo  odločitev, da bomo zavzeli do življenja nova pozitivna oz. nevtralna stališča tako, da bomo spremenili svoje navade, razvade, odvisnosti in zgradili nove miselne predstave v skladu z zaželjenimi življenjskimi cilji odločimo se, da bomo vložili v dosego cilja potreben sredstva in čas ter da bomo vztrajni in potrpežljivi pri uresničevanju zastavljenih ciljev

 

VAJA ZA OZAVEŠČANJE IN ČIŠČENJE  ČUSTVENIH TRAVM, TER KREIRANJE NOVIH MISELNIH VZORCEV

Vodja procesa vpraša

 1. Povej mi kaj je tvoj problem ? Klient svoj problem opiše ……….
 2. Vodja vpraša? Kako se počutiš ko doživljaš ta problem? Klient našteje občutke. ki jih ima v zvezi s problemom ………………………….
 3. Vodja vpraša ali čuti odpor do teh občutkov, oziroma ali ga je strah? Če klient odgovori z DA, ga prosimo, da si naj dovoli v popolnosti občutiti te občutke, tako, da se razširi do zunanjih meja posameznih občutkov. Da bi občutke popolnoma ozavestil jih mora poimenovati. Klient naj prepozna, da je on sam v preteklosti ustvaril  te občutke. Prosimo ga, da naj dopusti ,da se občutki razgradijo.
 4. Vodja reče klientu, da naj gre v smeri največjega odpora in naj pove ali obstajajo še kakšni negativni občutki, ki jih doživlja ko se sooča s tem problemom?
 5. V kolikor klient še doživlja negativne občutke, jih naj razgradi tako kot je prikazano v točki št.3
 6. klienta prosimo, da odgovori na sledeči stavek,Vse bi bilo lepo in prav, če bi vedel  oziroma razumel zakaj se mi dogaja, da sem………………..
 7. Kakršen koli občutek ali misel  se pri klientu pojavi v zavesti,  nevtraliziramo tako, da klienta vprašamo kako se počuti, ker ima  te občutke, pa jih ne želi imeti.
 8. Odgovor obdelamo po zgoraj opisanem primeru št.3
 9. Če klient nima v zvezi s problemom nobenih več negativnih občutkov, ga vprašamo, kakšno pozitivno stališče želi zavzeti glede problema.
 10. Vodja pomaga klientu oblikovati novi pozitivni miselni vzorec.
 11. Klient poskuša ta vzorec 100% začutiti, v kolikor mu to ne uspe, mora prepoznati negativne občutke, ki mu to preprečujejo. Razgradimo jih tako kot je prikazano v točki št. 3
 12. Ponovno poskuša 100% doživeti novi pozitivni miselni vzorec. Ko mu to uspe je vaja uspešno zaključena.
FORMULA USPEHA

Star kitajski pregovor pravi: ena slika velja več kot tisoč besed. Zato si za uspešno realizacijo naših idej, projektov in ciljev pomagamo s tehmiko  kreativne vizualizacije. V svojem umu si v sedanjem času predstavljamo sliko sebe takšno oz. takšnega kot bi si želeli biti in s tem kar bi želeli imeti.

Sliko namagnetiziramo z občutki veselja, izpolnjenosti, notranjega miru, lahkotnosti in odločnosti. Sliko je priporočljivo obdati z zlato svetlobo, ker zlata svetloba vpliva  na to, da se miselna predstava manifestira v fizični realnosti. Vizualizacijo zaključimo z besedami: NAJ SE TO ZGODI V KOLIKOR JE TO DOBRO ZA MENE, KOT TUDI ZA OKOLICO.

 


Predavanje 9. oktober, 2010

Z JOGO
do zdravja in osebnostne preobrazbe

 


UVOD

Joga je znanost o telesu, umu, čisti zavesti, duhu in duši. Je znanost o življenju. Je zelo enostavna pot osebnega razvoja, ki pripelje do notranjega miru, samozavesti, do notranje izpolnjenosti in do duševnega ter telesnega zdravja. S pomočjo tehnik joge presežemo razdvojenost med telesom in umom. Je stanje medsebojne povezanosti telesa, uma, in duha.
 
Joga ni ne religija ali skrivnostna magija. Izhaja iz več tisočletne indijske tradicije in iz spoznanja, da obstajajo naravni zakoni, ki veljajo tako za živo kot neživo naravo. V preteklosti so ljudje živeli v sožitju z naravo. Z opazovanje in vživljanjem v naravo okoli sebe  so  prišli do spoznanj, da obstajata dva osnovna vidika narave in sicer duh in materija. Spoznali so, da duh oživlja materijo, ter da obstaja izvorna energija, ki je ustvarila  vse kar obstaja.
Joga izhaja iz spoznanja, da je človek je del  vesolja, pravzaprav je  pomanjšana kopija vesolja. Z vesoljem je povezan z nevidnimi vibracijami. Z dihanjem skozi energetske kanale energetske centre- čakre in akupunkturne točke vnašamo  v  telo vitalno življenjsko energijo.
 Že od nekdaj si je človek prizadeval, da bi bil zdrav,  srečen in uspešen.  Ugotovil je, da to lahko doseže le če ima močno in zdravo telo in čiste jasne misli.
Kljub temu, da je joga stara veda, nam je z neprecenljivim znanjem  o naravi človeka in z  duhovnimi in  telesnimi tehnikami v veliko pomoč, pri  premagovanju najrazličnejših  življenjskih ovir in pri izgradnji nove pozitivne samopodobe.
Joga je energetski trening s katerim dosežemo harmonijo med duhom in telesom kot tudi z življenjskim okoljem. Trening joge nam pomaga , da se zopet povežemo z izvorno kozmično energijo in s svojim notranjim izvorom. Tako se spontano povežemo z osebno notranjo močjo, kar nam pomaga, da postanemo odločni in samozavestni. Pomaga nam, da preprečimo in zmanjšamo fizične bolečine, izboljša se nam zdravje in omogoča nam, da spoznavamo sebe na neposreden način. Povrne nam tudi zaupanje v  življenje in tako naravno postanemo bolj ustvarjalni in srečni. 

S treningom joge dosežemo, da se začnemo vedno bolj zavedati svojih misli in občutkov. Postopoma dosežemo stanje ko smo z vsem svojim bitjem v sedanjem trenutku. To nam pomaga, da smo tudi pri vsakdanjih opravilih skoncentrirani na to kaj delamo in na dosego zastavljenih ciljev.
Z redno vadbo joge naletimo na mnoge psihične, fizične in čustvene ovire kot so lenoba, nedoslednost, nemoč, togost in napetosti in bolečine v sklepih, hrbtenici, v mišicah, v posameznih organih in delih telesa. Vse te ovire predstavljajo praktikantu joge tudi ovire v življenju. Z  zavestnim  sprejemanjem in  premagovanjem ovir se le te postopoma razgradijo, oseba postane umsko kot tudi telesno bolj prožna, zato se lažje  znajde v svojem  življenju.

Najpomembnejši cilji, ki jih želimo doseči z jogo so:
                       - telesno zdravje
                       - duševno zdravje
                       - socialno zdravje                     
                       - bolj gibčno in mladostno telo
                       - lažje obvladovanje stresov, misli in občutkov
                       - boljši odnos do sebe, do ljudi in do narave
                       - postopno se osvobajamo vseh vrst odvisnosti
                       - spoznamo božjo naravo stvarstva                      
                       - v sebi prebudimo uspavane ustvarjalne sposobnosti 

Zgoraj omenjene cilje dosežemo:

 • s telesnimi, duševnimi in duhovnimi vajami
 • z  notranjim mirom
 • s čistimi in pozitivnimi mislimi in pozitivnim načinom življenja
 • s polnovredno vegetarijansko prehrano
 • s sočutjem in pomočjo drugim živim bitjem
 • s strpnostjo do vseh narodov, kultur in ver

Telesno  zdravje je ena od najpomembnejših vrednot našega življenja. Življenje brez napetosti in bolečin, ter gibčno in mladostno telo nam omogoča, da se odlično počutimo in zato lahko učinkovito delujemo na vseh področjih našega življenja. Ko smo zdravi tudi lažje pomagamo soljudem in drugim živim bitjem.
Telesne vaje – asane, dihalne vaje – pranajama, sprostitvene vaje, zvočne vaje in meditacije nam vračajo in ohranjajo naše zdravje.
Za zdravje je pomembna tudi prehrana saj je poleg dihanja vir telesne vitalne energije. Vse kar pojemo vpliva na telo, duševnost in navade.
Uravnotežena zdrava hrana je sestavljena iz zelenjave, sadja, žitaric, stročnic, oreščkov, semen, kalčkov, medu, zelišč in mlečnih izdelkov.
Izogibati pa se moramo pogretim jedem, kemično obdelanim živilom, gensko spremenjenih živil, mesnih izdelkov, alkohola, kave, nikotina in vseh vrst mamil in poživil.

Duševno zdravje je rezultat stanja našega uma. Vsebina našega uma so    prepričanja, navade in predstave, ki jih imamo osebi in o svetu okoli sebe. Večina prepričanj smo podedovali od svojih staršev učiteljev in vzgojiteljev. So tudi odraz časa in prostora v katerem živimo. Pogojujejo kaj bomo doživljali v svojem življenju. Travmatične izkušnje iz preteklosti nam blokirajo pretok vitalne energije skozi naše telo, zaradi česar se nevrotično odzovemo v določenih življenjskih  situacijah.
Zaradi negativnih misli, prepričanj in navad, doživljamo negativne občutke kot: strahovi, jeza, žalost, osamljenost, nemoč. ljubosumje, zavist, črnogledost, brezup, manjvrednost i.t.d…., zaradi česar se poruši ravnovesje v živčnem sistemu. To negativno vpliva tudi na telesne procese. Posledice so utrujenost,  bolezni in prezgodnja smrt.
Temelji duševnega zdravja so: jasne misli, zdrava samozavest, notranja svoboda,  notranje zadovoljstvo, kvalitetni odnosi, pozitivno delovanje in  popolna odgovornost za svoja dejanja.
Čustvene travme se s pomočjo joge osvobajamo s telesnimi, dihalnim zvočnimi vajami, z brezpogojnim sprejemanjem dane situacije in da zavzamemo pozitivno stališče do življenja. Naučiti se moramo, da so naše težave le življenjske lekcije, iz katerih se lahko veliko veliko koristnega naučimo, kar nam pomaga k osebnostni rasti.

Socialno zdravje pomeni, da znamo biti srečni sami s sabo, da smo sočutni,  komunikativni ter  znamo ustvarjati  zdrave odnose,  v  svoji družini, na delovnem mestu in v bližnji okolici. Delamo dobro za družbo smo vedno ob pravem času  na pravem mestu in znamo bit sproščeni in duhoviti.

Gibčno in mladostno telo si z jogo pridobimo z  rednim telesnim in mentalnim treningom. S pomočjo kreativne vizualizacije si predstavljamo sebe, da smo  popolnoma zdravi, sproščeni, srečni in izpolnjeni. Tako postopoma dosežemo, da se nam mentalna podoba realizira na fizičnem nivoju.

Premagovanje stresa Živimo v času velikih sprememb. Današnji človek se je zaradi  izjemnega tehnološkega napredka oddaljil od narave. Svet se je v zadnjih 100 letih bolj napredoval kot več tisoč let nazaj. Vendar današnji čas zahteva od posameznika, da se hitro znajde na najrazličnejših  področjih, zato je pogosto  izpostavljen tako psihičnemu kot tudi fizičnemu stresu.
Stres ni vedno  negativen. V določeni meri deluje na posameznika spodbudno in pozitivno. Zaradi tega smo lahko bolj ustvarjalni, delovni in motivirani. Veliko današnjih  ljudi težko sledi hitremu napredku, se težko znajdejo v današnjem svetu, zaradi česar si težko zgradijo o sebi pozitivno samopodobo. Zaradi česar se počutijo manjvredne, osamljene, nemočne, prestrašene, obupane i.t.d.
Negativna čustvena stanja začnejo kompenzirati z odvisnostmi od poživil, mamil, odnosov, hrane, pretiranim gledanjem televizije, računalniške igrice, pretirana uporaba interneta…….
Tudi intenzivno pridelana hrana, ki je zaradi načina pridelave in obdelave obremenjena z najrazličnejšimi kemikalijami  predstavlja stres.
Prav tako predstavljajo stres  škodljive kemikalije, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih. Z njimi vedno bolj obremenjujemo  naše bivalno okolje. Človeštvo je prišlo v fazo, ko se bo moralo resno spopasti s temi problemi. Negativni stres je povzročitelj 80% bolezni današnjega časa.
Iz vidika joge je glavni problem stresa v tem, da nam preprečuje pristen stik s samim sabo in z mirnimi deli naše zavesti. Le z umirjenim  umom smo lahko srečni, notranje zbrani in ustvarjalni.
Nemogoče je pričakovati, da lahko v današnjem času živimo brez stresa. Lahko pa se  naučimo premagovati negativne posledice. Joga nam je s pri tem v veliko pomoč, saj nam pomaga  obvladovati svoje telo s telesnimi vajami, sprostitvenimi tehnikami, dihanjem in s pozitivnim mišljenjem.

Boljši odnos do sebe, do ljudi in do narave. Z rednim treningom  avtomatično izboljšujemo odnos do sebe, zato postopoma zgradimo o  sebi pozitivno samopodobo. Začnemo se spoštovati in ljubiti. Kmalu začnemo ugotavljati, da imajo ljudje do nas zelo ljubeč in spoštljiv odnos. V svoje življenje začnemo pritegovati ljudi, ki nas spoštujejo, ljubijo in podpirajo.
Z vadbo joge postajamo veliko bolj senzibilni in intuitivni. Zmožni smo občutiti energijo, ki teče skozi nas, kot tudi energijo okrog nas. Sčasoma lahko začutimo v katerem okolju in s katerimi ljudmi se dobro počutimo, tako zavestno izbiramo prijatelje in sodelavce, ki so nam v pomoč in zahajamo v okolja, kjer se dobro počutimo.
Pridobimo si vedenje, da v neokrnjeni naravi lahko pridemo vedno v kontakt s čisto pozitivno energijo, ki nas zdravi, regenerira in poživlja.

Osvobajanja od odvisnosti. Zaradi pomanjkanja ljubezni in pozornosti, v svoji primarni družini in v bližnji okolici,  se ljudje počutijo osamljene in neizpolnjene. Veliko izmed njih si duševno bolečino, ki jo pri tem občutijo lajšajo z uživanjem poživil, mamil, hrane, bolestno so odvisni od odnosov. Prav tako se ne zavedajo škodljivosti slabih navad. 
Oseba , ki vadi jogo, se teh pomanjkljivosti zaveda. Z rednim treningom si pridobi notranjo voljo, moč in spoznanja,  s katerimi se postopno osvobodi odvisnosti.
Živeti skladno z jogo pomeni biti samostojen, neodvisen in svoboden, ter se z lahkoto   soočati  in reševati  vsakodnevne naloge in probleme.

Božja narava stvarstva Vse kar obstaja, je rezultat Brezmejne izvorne inteligence, ki se nahaja v vsem in tudi mi smo rezultat njenega stvarjenja. Da bi bili srečni in uspešni je dobro, da spoznamo zakone po katerih smo bili ustvarjeni, kot tudi svet okrog nas. To lahko dosežemo z opazovanjem narave in sebe.
 
Izvorna ustvarjalnost Vsak človek nosi v sebi izvorno ustvarjalnost, ki jo z rojstvom prinese v  svoje življenje. Z nevtralizacijo čustvenih travm in s sproščenostjo zopet pridemo v s svoj notranji izvor, kjer lahko naravno pridemo do svoje izvorne ustvarjalnosti. To nam omogoča, da se znajdemo in smo  uspešni na različnih področjih  našega življenja.

JOGA IN TELO

Telo ima svoj spomin
V vedski in indijski kulturi fizično telo ni nikoli bilo samo telo. Vedeli so , da se vsi umski procesi zapisujejo v telesne dele in organe, zato je telo nosilec naše inteligence. Vse napetosti, bolečine, utrujenost in bolezni so pokazatelj stanja našega uma in nam sporočajo, da smo  v preteklosti potlačili neprijetne dogodke v podzavest. Nepredelane vsebine našega življenja  izrazijo kot čustvene travme, katere je dobro čim prej razgraditi. Pri tem so nam v veliko pomoč telesne vaje in tudi druge jogijske tehnike, ki nam pomagajo  ponovno vzpostaviti naravno inteligenco telesa. Na ta način omogočimo, da telo samodejno poišče ravnovesje in prebudi sposobnost samoozdravljenja. Zdravljenje z jogo nima stranskih učinkov, v kolikor upoštevamo določene omejitve.

VRSTE JOGE

Bahti joga je trening, s katerim odpiramo notranje srce. Glavno orodje te poti je posebno jogijsko petje. Pesmi se imenujejo badžani. Praktikanti te poti poskušajo odkriti dobro v posamezniku  kot tudi v vseh bitjih.  Z izražanjem notranje narave ljubezni poskuša praktikant najti notranjo svobodo.

Radža joga je ena izmed štirih tradicionalnih poti joge. Smatra se za najvišjo obliko joge, ki poleg začetnega preučevanja fizičnega telesa vključuje tudi raziskovanje delovanje uma. Glavni cilj te smeri je zmanjšati nemir in trpljenje, ki je posledica uma, ki je obremenjen s starimi čustvenimi travmami iz preteklosti.

Tantra joga ima za cilj združitev dveh nasprotujočih se sil v vesolju. Ti dve sili sta moški in ženski princip.

 

Joga nidra je posebna tehnika joge, ki s pomočjo sproščanja posameznih delov telesa dosežemo, da postane telo popolnoma sproščeno.  Tako dosežemo, da se energija iz fizičnega telesa preusmeri k bolj subtilnim nivojem naše narave. S tem dosežemo sprostitev čustvenih travm, kar pripomore k odstranjevanju telesnih napetosti in bolečin.  Naravno dosežemo stanje notranjega miru, ljubezni in sreče. Je sestavni del treninga hatha joge. 

Hatha joga
Tradicionalna hatha joga je metoda čiščenja in krepitve telesa s pomočjo telesnih in dihalnih vaj. Z vajami želimo sprostiti napetosti in bolečine ter z zavestnim izvajanjem vaj povezati med seboj duh in telo v eno celoto. Hatha joga vsebuje določene predpise, pravila, telesne in dihalne vaje, ki nam omogočajo, da naša vitalna energija v popolnosti pride do izraza. S treningom dosežemo, da pride do uglašenega delovanja duhovne in fizične narave.
Že  stari narodi so vedel, da moramo sami poskrbeti za zdrav duh in zdravo telo. Asane povežejo um in telo,da laho celovito delujeta.
Beseda hatha pomeni preseganje in združevanje nasprotij. Zlog »ha« pomeni sonce in »tha« mesec. Sonce se nanaša na moški princip to pomeni pozitivno energijo, ki se nanaša na moč, silo, aktivnost, svetlobo in voljo ter luno ženski princip, ki se nanaša na pasivnost, nežnost in gibljivost. Podoben princip je prisoten tudi v taoizmu. ( JIN  in JANG princip )
Hatha joga naj bi bila predpriprava za vadbo radža joge, katere namen je obvladovanje uma in čustev. Izvaja se z meditacijo. Ker je um za meditacijo zelo težko umiriti, praktikanti predhodno izvajajo telesne vaje – asane, dihalne in glasovne  vaje.

 

 

PRAKTIČNA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVAJANJE JOGE

 Motivacija
Da bi bili pri izvajanju joge uspešni je pomembno, da pri sebi spoznamo lastno motivacijo, zakaj želimo vaditi jogo. Obstaja veliko motivov za trening joge. Najpogostejši motiv je zmanjšanje in preprečevanje fizičnih bolečin, sprostitev duševnih  napetosti, obvladovanje stresa, osebni in duhovni razvoj.

Prostor  in oblačila za vadbo
Jogo izvajamo v čistem mirnem in primerno toplem prostoru. V prostoru se naj bi počutili varno in udobno. Barve prostora  naj bodo prilagojene naši osebnosti.
Jogo izvajamo v lahkotnih oblačilih iz naravnih materialov, da je dihanje in gibanje telesa neovirano. Oblačila naj  bodo čimbolj svetlih barv.

Čas vadbe
Najbolj učinkovita vadba je pred sončnim vzhodom od 4.00 do 7.00 in pred sončnim zahodom od 17.00 do 22.00.

Prebujanje čustvene inteligence
Med izvajanjem telesnih in dihalnih vaj poskrbimo, da bo telo čimbolj stabilno in bodimo v dobrem  stiku s hrbtenico, katero ves čas vadbe lahkotno raztegujemo. Pri izvajanju vaj poskušajmo prisluhniti sporočilom, ki nam jih pošilja telo in naše dihanje. Z mislimi bodimo ves čas osredotočeni na napetosti in bolečine, ki se pojavijo v fazi izvajanja vaje. Poskušajmo jih sprejeti brez odpora takšne kot so, ter jih zavestno predihajmo. Tako dosežemo, da bolečine in napetosti popustijo. Z osredotočenostjo med vadbo dosežemo, da pri izvajanju vaj uporabljamo desno možgansko polovico in tako spontano prebujamo v sebi čustveno inteligenco. Če pozorno prisluhnemo telesu in dihanju, zmanjšamo verjetnost poškodb med vadbo joge, kot tudi v vsakdanjem življenj.

Umirjenost uma in budnost telesa
Med izvajanjem asan želimo, da je telo aktivno in budno, dih in um pa ob tem umirjena. Z zavestjo kontroliramo vse gibe, ki jih pri izvedbi vaje izvajamo. Tako dosežemo, da prebudimo naravno inteligenco v vsaki celici telesa. Ker pride do dobre komunikacije med duhom in telesom, začneta duh in telo usklajeno delovati. Rezultati treninga se  pokažejo tudi v vsakdanjem življenju, ker smo pri vsakdanjih opravilih veliko bolj zbrani in zato vsako delo opravimo hitreje, kvalitetnejše in brez poškodb.

Samodisciplina
Da bi v življenju uspeli si moramo postaviti cilje in jih postopoma uresničevati. Pri tem nam zelo pomaga, če smo disciplinirani. Pri uresničevanju ciljev pogosto naletimo na najrazličnejše ovire. V kolikor uspemo te ovire premagati postanemo močnejši in modrejši. Pri premagovanju odporov, škodljivih navad in ovir nam bo v veliki meri pripomogla disciplinirana vadba joge.

Preučevanje samega sebe
Smo enkratna in neponovljiva bitja. Žal se tega dejstva velika večina ljudi ne zaveda. Zato se premalo cenijo in imajo o sebi zgrajeno zelo slabo samopodobo. Preučevanje sebe je bistvo joge, ker s treningom neposredno in izkustveno spoznavamo svoje telo, dihanje, občutke, misli in duha. Pri izvajanju jogijskih vaj prihajajo na površje najrazličnejši občutki in misli. Priporoča se, da jih zavestno opazujemo in jih sprejemamo brez  odpora. Tako bodo negativni občutki razpadli med tem ko  se bodo pozitivni okrepili. S treningom bomo tako, postali avtomatično bolj pozitivni, ustvarjalni in srečni. 

Nenavezanost na rezultate
Ta miselni koncept je zelo tuj zahodnjakom, ki so v večini primeru vzgojeni v tekmovalnem duhu. Težko je razumeti kako naj ne bi bili nenavezani na nekaj,  kar nam zelo veliko pomeni. Dejstvo je, da navezanost na rezultate poveča strahove in povzroča stresno  življenje. Nenavezanost na rezultate pa nam prinese notranjo svobodo, notranji mir, optimističen pogled na življenje in direktno povezavo z izvorno ustvarjalno energijo.

Zaupanje
Zaupanje je osebnostna lastnost, ki si jo pridobimo iz lastne notranje izkušnje in pozitivnih občutkov. To je zelo subtilno področje, ki ga vsak občuti vsak na svoj lasten način. Trening joge nam bo pomagal zgraditi močne občutke zaupanja v sebe, življenje, v učitelja, v tradicijo. Močno zaupanje nam bo pomagalo, da bomo lažje uresničevali cilje.

Obvladovanje življenjske energije
Z rednim treningom joge postopno začnemo obvladovati svoje telo, občutke in misli. Prav tako se začnemo zavedati pretoka vitalne življenjske energije, ki teče skozi nas in okoli nas. Pridobimo si občutek in vedenje o načinu sprostitve energetskih zastojev. Tako postanemo sam svoj  zdravnik S svojim znanjem in izkušnjami lahko pomagamo drugim ljudem.

Dihalne tehnike – pranajama
Pranajama ne pomeni samo nadzora dihanja ali tehnike dihanja, temveč nadzor nad vitalno življenjsko energijo, ki je vir življenja. PRA v sanskrtu pomeni napolniti, NA pomeni znanje, YAMA pomeni gibanje, premikanje, uravnavanje in nadzorovanje. Beseda PRANA pomeni vitalno življenjsko energijo oziroma življenjsko moč. Pranajama pomeni nadzor življenjske moči. Dihanje je najpomembnejša pot prane -  življenjske energije v našem telesu. Zrak je poln proste prane in organizem jo najlažje dobi iz svežega zraka. Največ prane se nahaja ob slapovih, na morski obali še posebno ob visokih valovih, ob rekah, jezerih, v gozdovih. Največ prane je v zraku ob sončnem vzhodu.

Kako lahko pridobimo prano?
Dokler smo zbrani prana deluje skozi nas. Ljudje se razlikujemo po količini  prane, ki teče skozi njih. Od količine prane je odvisna splošna vitalnost, zdravje in energičnost.
Prano  pridobivamo iz sonca, dihanja, hrane in iz pozitivnih misli in čustev. Torej od nas je odvisno kolikšno količino prane bomo uspeli akumulirati.
Z izvajanjem tehnik dihanja spoznamo svoje dihalne navade. Prepoznamo vzroke slabega dihanja. Ko vzroke odpravimo in začnemo zopet dihati globoko in pravilno, se količina zraka bistveno poveča. S tem telo  in vsi telesni organi dobijo iz zraka tudi več kisika, ki ga nujno potrebujejo za delovanje in obnavljanje.
Z vadbo pranajame se naučimo intenzivno vdihavati in izdihavati. Tako si zagotovimo dovolj rezervne prane, da ostanemo vitalni do pozne starosti. Z usmerjanje prane po energetskih kanalih v različne življenjske organe in dele telesa  te organe dele telesa ohranjamo zdrave ter jih zdravimo, v kolikor je to potrebno. S tem obvladujemo in usmerjamo življenjsko moč. Zato je pranajama najpomembnejši in temeljni sistem hatha joge.
Ena od najnovejših odkritij jogijev je, DA PRANA UBOGA NAŠE MISLI. To pomeni, da z osredotočeno mislijo absorbiramo več prane. Priporočljivo je, da pri izdihu začutimo kako napetosti in bolečine iz posameznih delov telesa in notranjih organov zapuščajo naše telo, pri vdihu si predstavljamo, da vdihujemo mir, ljubezen, zdravje …..

Nosni tuš
Da bi z dihanjem absorbirali več prane je priporočljivo, da si nosnice izpiramo z slano vodo. Tako bomo tudi postali imuni za prehladna obolenja. Izpiranje lahko izvedemo z hladno ali toplo vodo. Hladna voda  poživlja, topla voda pa bolje in hitreje odstrani sluz, ki se drži nosnic.
Za lažje izpiranje si nabavite za ta postopek posebej oblikovano posodo, ki se imenuje NETI. Ko plavate poleti v morju si lahko nosnice izperete z morsko vodo, s pomočjo dlani, oziroma naredite nekaj prevalov naprej ali nazaj in nato  s pomočjo zapiranja nosnic s prsti nosnice dobro prečistimo slane vode in jih prezračimo.

Plitvo dihanje
Posledice negativnega stresa se izraža v plitvem, hitrem in nepopolnem dihanju. To dihanje je nenaravno in povzroča, da oseba zgubi stik s svojo najglobljo notranjo naravo. Da bi nevtralizirali posledice stresov je pomembno, da se najprej naučimo občutiti svoje telo in se zavedati svojega dihanja. Z  vajami postopoma odstranimo telesne  nepravilnosti in izboljšamo dihanje.
Principi izvajanja pranajame

 • predno začnemo izvajati različne dihalne tehnike se moramo naučiti naravnega in sproščenega dihanja. To pomeni, da moramo imeti sproščene trebušne mišice in trebušno prepono. Pri dihanju moramo biti osredotočeni na dolg izdih.
 • Med izvajanjem dihalnih vaj mora biti hrbtenica pokončna in mišice trupa in medenice primerno sproščene.
 • V procesu dihanja naj vedno sodeluje tudi trebušna prepona, tako da dobite ob vdihu občutek odpiranja dela prsnega koša.
 • Z mislimi smo ves čas osredotočeni na dihanje in na čustva, na posamezne telesne občutke ali na posamezne energetske centre.
 •  

Opozorila ob izvajanju pranajame

 • med izvajanjem dihalnih vaj ne sme priti do tresenja

telesa ali vrtoglavice

 • ne sme priti do povečanega srčnega utripa in do lovljenja zraka

Popolno jogijsko dihanje
To je edino normalno dihanje, saj v enem procesu združuje tri različne načine dihanja in sicer:

 • trebušno dihanje ali dihanje s prepono
 • prsno dihanje s širjenjem reber
 • dihanje z vršički pljuč, z dvigovanjem vrha prsnega koša

Vsak od teh načinov dihanja ima svoje prednosti, popolno jogijsko dihanje pa je sestavljeno iz vdiha, ki je sestavljen iz vseh treh načinov.
Da bi se naučili pravilnega jogijskega dihanja, se moramo navaditi, da znamo ločeno dihati z vsako fazo posebej. Šele nato se naučimo povezano dihati v vseh treh fazah. Tako napolnimo z zrakom vseh 70 milijonov pljučnih mešičkov, kolikor jih imamo.

Preponsko dihanje
Najprej se moramo naučiti dihati sproščeno, globoko in naravno s trebuhom. Bolje je da vadite leže na hrbtu, s skrčenimi nogami. V tem položaju lažje sprostimo trebušne mišice. Pred vajo nekajkrat temeljito vdahnete in izdahnete.
Iz slike lahko vidite položaj prepone pri praznih pljučih. To se zgodi v fazi izdiha. V tej fazi pljuča temeljito izpraznimo in tako izdahnemo čim več slabega zraka. Potem ko ste temeljito izdahnili in ste za nekaj sekund zadržali zrak, boste začutili, da se hoče dihanje samo sprožiti. V tej fazi sprožite trebuh in pustite, da se dihanje samo sproži. Medtem ko vdihujete zrak prodira v pljuča, se trebuh počasi napihuje in dviguje. Pas trebušnih mišic mora biti pri tem sproščen. Vdihujemo potihem in skozi nos.
Pozitivni učinki preponskega dihanja
To dihanje ni samo sproščujoče, temveč je tudi en od najaktivnejših gibal krvnega obtoka. Prepona je kot drugo srce, saj kot bat stiska ali napihuje spodnji del pljuč. Prav tako ima ugoden vpliv na:

 • na jetra in stimulira žolčnik in preprečuje tvorbo žolčnih kamnov
 • okrepi vranico, trebušno slinovko in želodec
 • sprosti in prekrvavi pleksus solaris, zaradi česar izginejo iz nas tesnobe in napetosti, ki so posledica slabih odnosov.

Prsno dihanje
To vajo lažje delamo sede. Ko izdihujemo temeljito izpraznimo  pljuča in skrčimo pas trebušnih mišic, da ne moremo dihati s prepono. Pri vdihu poskušamo napolniti srednji del pljuč, pri tem lahko občutimo kako se nam močno razširi prsni koš. Seveda pri vstopanju zraka v pljuča občutimo veliko večji odpor kot pri trebušnem dihanju, pri katerem z najmanjšim odporom pride največ zraka.
Dihanje z vršički pljuč
Tudi to vajo izvajamo lažje sede. Pri tej vaji prav tako blokiramo trebušne mišice. Poskušajmo potegniti zrak v pljuča tako, da dvignemo ključnico ne da bi pri tem dvignili ramena. Pri tem načinu začutimo, da zelo malo  prihaja zraka v  pljuča, kljub večjemu naporu, kot ga je zahtevalo prsno dihanje.
Učenje popolnega jogijskega dihanja
Priporočljivo je, da se učimo to vajo leže na hrbtu. Začnemo  s počasnim in globokim trebušnim vdihom. Pri tem vdihu pustimo, da se nam trebuh počasi napihne v žogico. Ko začutimo, da ne moremo trebuha več napihniti, začnemo vdihovati prsni del pljuč tako, da razširimo rebra. Ko se rebra dokončno razmaknejo, začnemo vdihovati v vršičke pljuč, tako, da pride v pljuča še malo zraka. Pazimo, da se ne napihnemo kot zračnica.
OPOZORILO: ko se vam napihne trebuh je važno, da ne skrčite trebuh. Ker mislite, da se bo zrak tako dvignil v zgornji del pljuč.
Pri ljudeh, ki običajno dihajo z vršički pljuč lahko popolno jogijsko dihanje povzroči vrtoglavico, ki je neprijetna, toda popolnoma nenevarna.

Dihalne tehnike
1. čiščenje nadijev

 • skrčite desno roko in jo dvignete navzgor
 • kazalec položimo na čelo, s palcem zapremo desno nosnico in počasi izdihnemo skozi levo nosnico
 • počasi vdihnemo skozi levo nosnico in jo zapremo
 • za nekaj trenutkov zadržimo dih s polnimo pljuči, zapremo levo nosnico in  počasi izdahnemo skozi desno
 • vdahnemo skozi desno in za nekaj trenutkov zadržimo dih s polnimi pljuči in izdahnemo skozi levo nosnico. Ponovno  počasi vdahnemo skozi levo nosnico, zadržimo dih in ……..vajo večkrat ponovimo.
 •  

Ritem dihanja za izkušene: 1 enota vdih, 4 enote  zadrževanje diha, 2 enoti izdiha
                                 1 enota= 4 sek., 4 enote=16 sek., 2 enoti=8 sek.
Koncentracija : na začetku usmerimo pozornost na gibanje prstov, ko se nam ne bo treba več ubadati z prsti pa pozornost usmerimo na prehod zraka skozi nosnice in potek   prane skozi energetske kanale.

Pozitivni učinki : Po našem telesu je razvejanih 72.ooo energetskih kanalov, med njimi so trije  najpomembnejši. Ida izvira iz leve nosnice, pingala pa iz desne nosnice. Ta dva energetska kanala – nadija potekata iz nosnic in se spuščata ob hrbtenici navzdol tako , da obkrožata energetske centre - čakre. Končata se v organih za reprodukcijo. Ta  vaja temeljito očisti energetske kanale in tako uravnoteženo vpliva na živčni sistem, povečuje sproščenost in budnost telesa ter uma.. Ker dobro prečisti nosnice, se jo priporoča, da jo naredimo  pred ostalimi vajami iz pranajame.

2.Ognjeni dih

 • Vajo izvajamo v sedečem in zravnanim položajem. 

Pozornost usmerimo na točko HARO

 • Ob hitrem in bolj glasnem izdihu, aktivno potisnemo

trebuh proti hrbtenici

 • Ob hitrem in bolj glasnem vdihu hitro sprostimo

      trebušne mišice
-    dihanje poskušamo izvajati čim bolj hitro. Na začetku    
     se svetuje 80 ponovitev v minuti, izkušeni praktikanti  
        pa v istem času dosežejo kar 300 ponovitev
 -   Na začetku izvajamo vajo 30 sekund, po nekaj tednih
      pa podaljšamo na minuto
Pozitivni učinki :- zelo učinkovito prebudi živčni sistem

 • preprečuje kronično utrujenost
 • blaži depresijo in pomanjkanje življenjske volje
 • prežene jutranjo zaspanost

Opozorilo :      -   Opisana tehnika spada med relativno bolj nevarne
                                  dihalne tehnike, zato nikoli ne izvajajte predolgo,
                                  razen, če ste zdravi in notranje stabilni

 • priporočljivo jo je izvajati zjutraj. Nikoli jo ne izvajamo pred spanjem


3.Hladilni dih

 • sedimo zravnano, zapremo oči in preusmerimo pozornost k vratnemu delu in dihu
 • brado potisnemo h ključnici. Rahlo odpremo ustnice in  izvedemo vdih skozi zobe. Pri tem nastane specifičen zvok » siiittt«
 • ob izdihu zapremo ustnici in izvedemo normalni izdih skozi obe nosnici. Ob tem spuščamo glavo navzdol, kjer se brada ponovno približa ključnici
 • vajo večkrat ponovimo
 •  

Pozitivni učinki : deluje izrazito antistresno in pomirjujoče, ker hitro
sprosti um in telo

 

4.Čiščenje krvi :
                -  sedimo vzravnano in normalo vdahnemo skozi obe
                                  nosnici

 • stisnemo zobe in počasi izdihujemo skozi zobe zvok

ssssssss

 • vajo večkrat ponovimo

Pozitivni učinki : zaradi počasnega izdiha skozi zobe, pride do velike                          
                                 izmenjave med odpadnimi plini in kisikom ter prano,
                                 kar ugodno vpliva na čiščenje krvi in tako na celoten
                                  živčni sistem                                 

Čiščenje jezika
V sistemu hatha joge je natančna zunanja in notranja telesna čistoča bistvenega pomena in je steber zdravega življenja. Na zahodu se  v preteklosti ni priporočalo čiščenje tega organa, kot tudi ne čiščenje želodca in debelega črevesja. Danes lahko v naših specializiranih prodajalnah kupimo za ta namen pripomočke. Nabavimo lahko strgala iz različnih materialov in različnih oblik. Zelo dobro bomo očistili jezik s kavno žličko. S tem ko čistimo jezik oblog, masiramo tudi refleksna področja posameznih organov, ki se nahajajo na jeziku. Tako stimuliramo notranje organe, da bolje delujejo. Prav tako je jezik organ, ki sprejema prano iz hrane. Brbončice imajo zelo važno funkcijo. Delujejo zlasti refleksno na žleze slinovke, kot tudi na želodec in jetra z žolčem. Čim bolj je hrana okusna tem več se izloči sline. Da bi iz hrane dobili čim več prane in da bi se hitreje prebavila, se priporoča, da jo dobro prežvečimo. Osebe, ki so bolne, se priporoča, da vsak grižljaj vsaj 30 krat prežvečijo.
Obloge na jeziku predstavljajo tudi leglo za številne bakterije in so pogosto vzrok za neprijeten zadah iz ust.

Čiščenje debelega črevesja ali kolonik
Kolonik je masaža, izpiranje in regeneracija debelega črevesja. Stara modrost pravi, da se vse bolezni začnejo v črevesju. Črevo je povezano z našim emocionalnim in  živčnim sistemom, s pljuči, kožo kot tudi z ostalimi notranjimi organi, zato vse bolezni vključno z emocionalnimi in psihičnimi imajo korenine v debelem črevesju.
Fizično se črevesje dotika trebušnih organov. V primeru  zastojev v črevesju prihaja do pritiskov na trebušne organe, zaradi česar organi ne morejo opravljati svojih funkcij. Posledice so zaprtost, kožne bolezni, kandida, alergije, debelost, ………..
Čiščenje črevesja je varna naravna praksa, ki jo uspešno izvedete s posebno napravo kolonik. Poleg čiščenja črevesja je pomembno poiskati vzroke zaradi katerih je prišlo do zaprtosti in do bolezni.
Priporočljivo je, da v času posta izvajamo kolonik, oziroma ko se odločimo za kolonik, da takrat izvajamo tudi post.

Sproščanje
Sprostitev in globoko, počasno ter umirjeno dihanje s prepono, sta temeljni tehniki vsake jogijske vadbe. Namen sprostitvenih vaj je, da se naučimo zaznati in sprostiti tako telesne kot čustvene napetosti. Imamo krajše in daljše sprostitvene vaje. Krajše uporabljamo med posameznimi sklopi jogijskih asan.
Z daljšo 20 minutno sprostitveno vajo dosežemo, da se začnejo sproščati dnevni stresi, kot tudi napetosti in bolečine zaradi starih čustvenih travm.
Sproščanje nam pomaga, da veliko bolj subtilno zaznavamo energetska kot tudi duševna neravnovesja. Pogosto se dogaja, da se med sproščanjem napetosti in bolečine povečajo, kar je znak, da zapuščajo naše telo in duševnost. Med sprostitveno vadbo naj bo naša pozornost usmerjena na napetosti in bolečine v mišicah, katere poskušamo brez odpora sprejeti in predihat. Tako se mišice sprostijo. Sproščena mišica se tako bolj prekrvavi, ker se krvne žile razširijo Zato se celično dihanje poveča in telesna temperatura naraste. Tehnike sproščanja nam tudi pomagajo, da se na naraven načini  napolnimo z energijo.
Priporočljivo je, da tehniko  sproščanja začnemo uporabljati v vsakdanjem življenju. Sproščamo se lahko na avtobusu,  v čakalnici zdravstvenega doma, pri popoldanskem počitku,  preden  zaspimo, v času prebujanja, na sprehodu, na plaži i.t.d. Ko obvladamo sprostitev, lahko sprostitev naredimo tudi v nekaj minutah.
Pri vadbi joge se sproščamo stoje,  sede ali leže..

Sistematična sprostitev

 • najprej zavzamemo primeren položaj
 • zavedamo se položaja in prostora v katerem se nahajamo
 • začutimo obleko, ki jo imamo na sebi in dele telesa s katerimi se dotikamo tal
 • zavedamo se globokega in enakomernega dihanja
 • začutimo kako se trebuh rahlo dviguje in spušča
 • začnemo sproščati posamezne dele telesa od spodaj navzgor. Začnemo po naslednjem vrstnem redu: leva noga, desna noga, zadnjica, mišice spodnjega dela hrbta, trebuh in notranji organi, prsni koš, mišice zgornjega dela hrbta, ramena, vrat, leva roka, desna roka, posamezne obrazne mišice,  čeljusti, jezik., grlo. Leva stran obraza, desna stran obraza, veke, notranjost oči, čelo, lasišče, možgani in vrh glave.
 • Ko je telo popolnoma sproščeno začutimo v sebi globok notranji mir.  Z afirmacijo V MENI JE GLOBOK NOTRANJI MIR, JAZ SEM MIR, še poglobimo notranji mir. Ko začutimo, da smo popolnoma mirni, si začnemo govoriti pozitivne afirmacije kot  primer: v harmoniji sem z vsem kar me obdaja, srečna sem, da sem, to sem resnično jaz, jaz sem jaz, svobodna sem, z vsakim vdihom se vse moje celice regenerirajo in poživljajo, z vsakim vdihom sem lepša in mlajša, zdrava sem, sproščena sem, sem enkratna in neponovljiva, življenje, ki me je ustvarilo me v popolnosti podpira, sem samozavestna in uspešna, pred mano je svetla prihodnost, z lahkoto rešujem vsakodnevne naloge, z lahkoto se znajdem v vsakodnevni situaciji …….

Osnovni položaji sproščanja
Šavasana uli truplo
Najpomembnejši sproščujoč položaj se imenuje Šavasana ali truplo. V tem položaju ležimo popolnoma nepremično na hrbtu kot leži pokojnik na poslovilnem odru. V tem položaju so roke nekoliko stran od telesa, dlani, ki predstavljajo antene za lovljenje energije, pa so obrnjene navzgor, stopala so narazen za 30 cm, brado potisnemo nekoliko k ključnici. Usločimo trtico in jo sprostimo. V tem položaju se moramo počutiti simetrično in udobno.

 

Lev
V položaju leva glavo položimo na roko, medtem ko imamo eno nogo močno stegnjeno, drugo nogo pa skrčimo tako, da se s kolenom dotikamo komolca druge roke. Po določenem času se obrnemo na drugo stran.

 

Krokodil
V tem položaju ležimo na trebuhu z nogami narazen. Glavo položimo na podlaket in sprostimo vsako napetost v vratu in ramenih. Če se ne počutimo udobno premaknimo roke tako, da nam bo udobne. Začutimo kako nas sila težnosti vleče k tlom. Osredotočimo pozornost na trebušno dihanje.

Sedeči položaj
Sedeči položaj je osnova za meditacijo. Sedimo lahko na stolu, brez da bi se dotikali naslonjala, na meditacijski pručki ali  s prekrižanimi nogami. Za vse položaje je pomembno, da imamo  sproščeno hrbtenico. Tudi pri vsakodnevnih opravilih in sedenju se trdimo, brez napetosti v mišicah. Tako bomo privarčevali energijo, delali bomo bolj zbrano in preprečili bomo, da bomo z leti imeli nepravilno držo.

OBVLADOVANJE TELESA
Asane – telesni položaji
Asane so telesni položaji, ki ohranjajo telo elastično, močno, zdravo in vitalno. Izvajanje teh položajev nam pomaga odpreti energetske kanale in razviti nadzor nad telesom. Z nadzorom telesa razvijamo tudi nadzor nad umom. To nas pripelje do boljšega zavedanja sebe in sveta okoli sebe.
Jogijski položaji temeljijo na dejstvu, da se skozi telo izražajo naša počutja. Naše telo je kot gramofonska plošča, na katero se je zabeležilo  vse kar se nam je zgodilo v življenju. Bolečine in napetosti so posledica travmatičnih izkušenj iz preteklosti. Z opazovanjem ljudi, lahko glede na njihovo mimiko in gibanje, ugotovimo kako se počutijo, kakšno je njihovo zdravstveno stanje in kakšna je njihova osebnost.
Položaji - asane nam pomagajo, da sprostimo posamezne napetosti v telesu. Medtem ko jih izvajamo občutimo kaj pomeni upogniti se ali trdno stati na tleh. Pomagajo nam, da si ponovno pridobimo nazaj pozitivne občutke kot so zaupanje, notranja moč, ravnotežje……So kot zemljevid arhetipskih izkušenj, skozi katere lahko potujemo v svojo prvotno vseobsegajočo izvorno energijo.
Prav tako se  asane izvajajo kot sistematična priprava telesa  in živčnega sistema za spremembo zavesti oziramo kot pripomoček za samouresničitev človekove notranje narave. Asane – položaje lahko izvajamo vsi ne glede na starost ali spol.

Pri izvajanju asan jo dobro upoštevati naslednja navodila:

 • Pred vadbo se priporoča tuširanje ali vodna kopel. Tako zaradi povečane prekrvavljenosti telesa lažje izvajamo vaje
 • položaje ne izvajamo takoj po zaužitju hrane, temveč počakamo dve do tri ure
 • prostor za vadbo naj bo čist in primerno topel
 • oblačilo za vadbo naj bo iz naravnih materialov in udobno
 • osebe, ki imajo resne težave z  zdravjem naj se glede vadbe posvetujejo z zdravnikom in učiteljem joge
 • poleti se priporoča vadba na prostem. Tako imamo obenem tudi  zračno, vodno in svetlobno kopel
 • položajev ne izvajamo na vročem soncu
 • nikoli ne izvajamo obrnjenih položajev kot so sveča, stoja na glavi ali plug kadar imamo preveč plinov v črevesju, v času menstruacije in po tretjem mesecu nosečnosti. Enako velja tudi za položaje, ki jih izvajamo v trebušno ležečem položaju
 • položaje izvajamo počasi in z zavedanjem. Izjema so določene vaje in pozdrav soncu
 • po vadbi se najmanj dve uri ne priporoča tuširanje ali vodne kopeli , da se ne  pritegnete kri iz notranjosti proti  površju. Še 30 minut po vadbi je namreč povečan krvni obtok skozi notranje organe
 • med dvema položajema se priporoča krajša sprostitev čim več mišic. Še posebno pozornost posvetimo sprostitvi obraznih mišic
 • priporočljivo je asane  izvajati v istem vrstnem redu

Asane izvajamo zaradi:

 • ohranjanja in vzpostavljanja fizičnega, energetskega in duševnega ravnovesja
 • povečanja gibljivosti hrbtenice, lažjega premagovanja stresa
 • predpriprava na dihalne vaje (pranajamo)
 • pomlajevalnega učinka
 • boljše  kontrole uma in predpriprava za meditacijo

Pozitivni učinki izvajanja asan:

 • povečanje gibljivosti hrbtenice in vseh sklepov
 • izboljšuje mišično vzdržljivost in moč
 • izboljšuje držo telesa
 • vzpostavimo  naravni način dihanja
 • uravnoteženo delovanje notranjih organov in posameznih delov telesa
 • obvladovanje negativnega stresa
 • večja umirjenost uma in boljša koncentracija

Skrivnost gibčnosti in mladostnega videza
S treningom joge si povečujemo gibljivost celotnega  telesa, zaradi česar bomo ohranili mladostno telo do pozne starosti . Ponavadi so starejši praktikanti, ki že dalj časa trenirajo, veliko bolj gibčni kot mladi.
Gibčno in mladostno telo z joga vajami dosežemo z raztezanjem predhodno sproščenih mišic in s počasnimi in vedno večjimi vleki.

Mišica je običajno v treh različnih stanjih in sicer:

 • kontrakcija (skrčenost) to je koristna faza mišičnega delovanja, pri kateri se mišica skrajša. Tako deluje na okostje in opravlja mehansko delo, ki omogoča gibanje. Telovadba in šport temelji izključno na tem principu.
 • Tonus (notranja napetost v mišici) to je normalno stanje vsake mišice, ki ne deluje, je pa pripravljena da se skrči, takoj ko dobi povelje v obliki živčnega impulza
 • Raztegnjena mišica to stanje mišice ni običajno. Dosežemo jo pri izvajanju asan. Pomembno je, da mišice raztezamo postopoma, da jih ne poškodujemo. Bolj ko so mišice ogrete in sproščene lažje jih raztegnemo, brez da bi jih poškodovali. Pri raztezanju se sprosti vrsta koristnih učinkov in sicer dosežemo izločanje iz mišice predvsem venozno kri. Venozni obtok ni odvisen toliko od delovanja srca, ampak od zaporednega krčenja in sproščanja mišic, ki s stiskanjem venskega ožilja pošilja kri proti srcu. Po raztegu ko se mišica ponovno sprosti priteče vanjo sveža kri. Raztezanje vrača mišicam normalno dolžino, zaradi česar ob vsaki priliki zavzamemo naravno in udobno držo. Pri mnogih ljudeh se zaradi neaktivnosti hrbtenične mišice skrajšajo, kar povzroči, da postane hrbtenica trda, toga, zaradi česar lahko postane  vsak tudi ne sunkovit gib škodljiv, saj lahko povzroči premik vretenc ter hude bolečine, kar zahteva takojšno zdravniško pomoč.
 • Sprostitev v tem primeru je mišica popolnoma sproščena, Takšne so mišice med spanjem in med relaksacijo pri vadbi joge. Pri vadbi  joge je zavestno sproščanje mišic pred izvajanjem asan in med izvajanjem asan nujno potrebno, saj tako dosežemo povečano gibljivost telesa

Načini izvajanja asan
Obstajajo dva načina izvajanja asan. Dinamičen in statičen. Dinamična faza se uporablja za ogrevanje in predpripravo  telesa in dihanja in živčnega sistema za zahtevne statične asane. Še posebno se priporoča izvajanje dinamične faze za začetnike, ki težko umirijo svoje telo. Začetnikom je lažje usmeriti  um  v čutenje telesa v gibanju, saj se lažje zavedajo povezanosti  gibanja, napetosti, bolečin  in dihanja.

Pri izvajanju asan moramo upoštevati:

 • Da uporabljamo pri izvajanju asan moč zavestne

volje, vzdržljivost in gibljivost. Med izvajanjem asan ves čas prisluškujemo sporočilom, ki nam jih pošilja telo in dihanje

 • da se pri izvajanju asan gibljemo zavestno in kontrolirano tako, da se ves čas počutimo stabilno in udobno. S sproščanjem mišic postopno zavestno raztegujemo določene mišice in povečujemo gibljivost  hrbtenice in sklepov
 • da  zavestno polno dihamo. Izdih naj bo dovolj dolg , da izločimo čim več strupov iz telesa
 • da bistvo izvajanja asan ni v popolni izvedbi temveč v koncentraciji in popolnem zavedanju. Prav tako je pomembno koliko časa ste sposobni biti v stiku s sedanjim trenutkom in s samim sabo. Pomembno je kako obvladujete samega sebe in kako prijetno se počutite sami s seboj.

 

 

Domov
Vadba Joge
Japonska masaža
Tečaj Avatar
Antistresna terapija
Naravna kozmetika
Ustvarjalno učenje
Refleksna masaža stopal
Ljubezen,spolnost in duhovna rast
Foto galerija
Pretekli dogodki
Članki, predavanja
Darilni boni
Prebujanje ustvarjalnosti
Vizitka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 - Asana :: Powered by COGENERA POWER D.O.O., Radoslav Irgl